Socialøkonomisk virksomhed

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed eller fond, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme sociale og samfundsgavnlige formål.

Ricco Mortensen Fonden har valgt at følge kravene for at drive en socialøkonomisk virksomhed således:

Skal have et socialt formål
Fonden skal have et socialt formål. Kravet er, at fonden skal have et primært formål af samfundsgavnlig karakter med et uddannelsesmæssigt sigte.

Skal være erhvervsdrivende
Fonden har et væsentlig element af erhvervsdrift ved salg af undervisning, uddannelser og rådgivning for iværksættere, som udgør en betydelig del af dens omsætning.

Skal være uafhængig af det offentlige
Fonden skal være uafhængig af det offentlige. Det vil sige, at fonden drives uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelse eller drift. Det er afgørende, at det offentlige ikke har bestemmende indflydelse i fonden.

Skal være inddragende og ansvarlig i sit virke
En forudsætning for at være en registreret socialøkonomisk virksomhed er, at fonden er inddragende og ansvarlig i sit virke. Herved forstås, at fondens ledelse sørger for at involvere fx fondens ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter i sit virke, samt udviser ansvarlighed i forhold til det sociale formål i fondens forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Skal have en social håndtering af overskud
Fonden skal håndtere sit overskud socialt, hvilket betyder, at fonden skal anvende sit resultat til reinvestering i nye aktiviteter samt undervise udsatte grupper unden beregning. Herudover gælder det, at der ikke kan udbetales lønninger som overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens sociale formål.

Gør som andre ambitiøse iværksættere

Få e-mails om digitalt entreprenørskab og lokationsuafhængig livsstil.

Kun fyldt med tips, viden og værktøjer samt tilbud på kurser, der gør dig til en bedre iværksætter.

Afmeld dig med et enkelt klik.